Tin tức

Tìm hiểu về nước khoáng

( 26-07-2015 - 05:08 PM ) - Lượt xem: 1646

NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN

“Nước khoáng tự nhiên” là nước uống có sự khác biệt rõ ràng với các loại nước uống thông thường khác về :

a. Đặc trưng bởi một số muối khoáng nhất định, bởi các tỷ lệ tương đối giữa chúng và sự có
mặt của các nguyên tố vi lượng hoặc các thành phần khác.

b. Lấy trực tiếp bởi các nguồn tự nhiên hoặc giếng khoan từ các mạch nước ngầm.

c. Bền vững về thành phần và ổn định về lưu lượng, nhiệt độ cho dù có các biến động tự nhiên.

d. Khai thác dưới các điều kiện đảm bảo duy trì độ sạch về vi sinh tại nguồn.

e. Đóng chai tại nguồn với các yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt.

NƯỚC TINH LỌC : (TINH KHIẾT, NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI)


Nước dùng để uống không phải là nước khoáng tự nhiên và có các đặc điểm sau:

a. Lấy từ giếng khoan của các mạch nước ngầm ở trên bề mặt trái đất hoặc từ nguồn nước mạch hoặc từ nguồn nước thuỷ cục và qua xử lý bằng các phương pháp phù hợp như : gạn lọc, lắng, xử lý hóa học, xử lý nhiệt học bằng than hoạt tính, cột trao đổi Ion hoặc màng lọc vi sinh hay tiệt trùng bằng tia cực tím.

b. Đóng chai gần nguồn nước và đảm bảo yêu cầu về chất lượng vệ sinh.


Điện thoại:   (028) 668 617 78 - Điện thoại:   (028) 668 444 06 - Điện thoại:   0903 002 394

Hotline đặt hàng trước

(028) 668 617 78

(028) 668 444 06

0903 002 394